ปัจจุบันวิทยาศาสตร์เป็นอะไรที่อยู่รอบตัวเราที่มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะออกกำลังกาย หรือเรื่องของอาหาร วิทยาศาสตร์ก็มีส่วนทำให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้น