นี้คือวิชาโปรดของฉันในสมัยเรียนเลย นอกจากจะเป็นวิชาที่เรียนแล้วรู้สึกสนุกแล้วยังให้ความรู้ใหม่ๆที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย