สหวิทยาการ ในเชิงพัฒนาด้านกีฬาที่มีความสำคัญที่มาการพัฒนามาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นการนำเอากีฬามาวิจัยเพื่อให้ได้การออกกำลังกายที่ถูกต้องและ ปลอดภัยได้ประโยชน์สูงสุด สำหรับการกีฬาที่ทำการแข่งขันอย่างพวก ฟุตบอล วิ่งแข่ง ว่ายน้ำ และกีฬาอื่นๆอีกมากมายก็ได้ในส่วนนี้เข้าไปช่วยให้มีความปลอดภัยได้ประโยชน์ในการออกกำลังกายสูงสุด