วิทยศาสตร์ที่มีความสำคัญกับชีวิตประจำวันรวมไปถึงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีผ่านกายออกกำลังกาย โดยมีวิทยศาสตร์เข้ามาช่วยทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสบายขึ้นมีประโยชน์ต่อคนทุกคนบนโลก