ทุกวันนี้รู้สึกว่าการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ได้เรียนมามีประโยชน์สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริง ช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน