Food Science

ตามความรู้สึกของคนทั่วไปมักจะมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ต้องมีการทดลอง มีการหาข้อเท็จจริงมีการตั้งสมมุติฐาน หาผลการทดลองที่ได้รับ และอื่นๆ อีกมากมายจนทำให้คนจำนวนมากไม่ค่อยมีใครชื่นชอบเกี่ยวกับความวุ่นวานในด้านวิทยาศาสตร์เท่าไหร่นัก เอาเข้าจริงวิทยาศาสตร์มันก็เป็นอ่างที่คนอื่นเขาว่าคือต้องมีขั้นตอนรายละเอียดต่างๆ ที่เป็นข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นจึงจะถูกเรียกว่า วิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตามในทุกวันที่เราใช้ชีวิตกันอยู่นี้เราอาจไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราเสมอแม้แต่เรื่องของอาหารที่ทุกวันนี้เรามักจะได้ยินคำว่า Food Science กันอยู่บ่อยๆ แต่หลายคนอาจยังไม่ค่อยเข้าใจว่าอะไรคือ Food Science

ทำความเข้าใจกับ Food Science การประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้กับอาหาร

Food Science หรือภาษาไทยก็คือ วิทยาศาสตร์การอาหาร เป็นการนำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่มีส่วนมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาด้านอาหารไล่ไปตั้งแต่การเก็บเกี่ยวผลผลิตเรื่อยไปจนถึงขั้นตอนการผลิตและการบริโภคมีความคาบเกี่ยวกับกับวิชาเกษตรศาสตร์ ด้านตำราของวิทยาศาสตร์การอาหารได้มีการกำหนดวิทยาศาสตร์การอาหารเอาไว้ว่า นี่คือการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานกับวิศวกรรมเพื่อให้เกิดการศึกษาทางด้านกายภาพเคมีและลักษณะทางชีวเคมีด้านอาหารและหลักการต่างๆ ต่อเรื่องการแปรรูปอาหาร ซึ่งหากแยกย่อยออกไป Food Science หรือ วิทยาศาสตร์การอาหารสามารถแบ่งออกเป็นด้านที่น่าสนใจได้ประกอบไปด้วย ความปลอดภัยของอาหาร, วิศวกรรมอาหาร, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร, โภชนาการ, การวิเคราะห์ด้านประสาทสัมผัส และเคมีอาหาร

หน้าที่สำคัญของนักวิทยาศาสตร์การอาหาร

  1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็นอาหารชนิดใหม่อยู่เสมอ
  2. มีการออกแบบกระบวนการผลิตต่างๆ ในการสร้างผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
  3. เลือกประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่จะใช้สำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่
  4. ศึกษาในด้านของอายุการเก็บรักษาของอาหาร
  5. ทำการประเมินผลเกี่ยวกับความนิยมในผลิตภัณฑ์อาหารใหม่จากคนทั่วทั้งโลก
  6. มีการตรวจสอบทางเคมีและจุลชีววิทยา

อย่างที่กล่าวไปว่าทุกวันนี้เรื่องของวิทยาศาสตร์กับอาหารเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆ สิ่งที่เราทานอยู่ทุกวันนี้ก็มีกระบวนการเกี่ยวกับ Food Science เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะ ทำให้คนเราได้มีอาหารดีๆ ใหม่ สะอาด ได้ทานกันอยู่เสมอ เป็นเหมือนการสร้างความสะดวกสบาย ความอร่อย ความลงตัวให้กับคนที่อาศัยอยู่ในยุคนี้ได้มากขึ้นก็นับว่าเป็นเรื่องดีที่รู้จักมีการนำเอาวิทยาศาสตร์มาดัดแปลงให้ได้ประโยชน์ในแบบฉบับที่คนทั่วไปก็น่าจะพอเข้าใจได้ ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนให้ต้องมานั่งคิดคำนวณเยอะ เอาเพียงว่านี่คือสิ่งที่ทำให้คนเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเอง