Ice

ทุกวันนี้รู้สึกว่าการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ได้เรียนมามีประโยชน์สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริง ช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน

Cream

ปัจจุบันวิทยาศาสตร์เป็นอะไรที่อยู่รอบตัวเราที่มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะออกกำลังกาย หรือเรื่องของอาหาร วิทยาศาสตร์ก็มีส่วนทำให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้น

Nid

นี้คือวิชาโปรดของฉันในสมัยเรียนเลย นอกจากจะเป็นวิชาที่เรียนแล้วรู้สึกสนุกแล้วยังให้ความรู้ใหม่ๆที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย