วิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นที่ไกลตัวอีกต่อไป เราทีมงาน athenaweb ต้องการให้ท่านผู้อ่านที่ติดตามเว็บไซต์เราได้รู้ถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ และบทความหน้าที่ของมันที่เป็นประโยชน์อีกสร้างความสะดวกสบายให้กับการการใช้ชีวติประจำวันให้เกิดประโยชน์ผ่านการเรียนรูปทางวิทยาศาสตร์