พีระมิดอียิปต์

ในอดีตยุคที่มนุษย์ยังไม่มีวิวัฒนาการต่างๆ มากมายเหมือนสมัยนี้เวลามีการก่อสร้างหรือสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เกิดขึ้นก็มักจะเกิดขึ้นในเฉพาะกลุ่มคนที่มีอารยะธรรมน่าสนใจ เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่สร้างการเรียนรู้ให้กับคนในยุคนั้นๆ ได้สืบทอดมาจนปัจจุบันจนทำให้หลายสิ่งกว่าจะไขความลับหรือปริศนาต่างๆ ได้ต้องใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าอยู่เป็นหลายปี ซึ่งวิธีการไขปริศนาหรือความลับดังกล่าวนั้นได้ก็มาจากหลักการสมัยใหม่ที่เราเรียกกันว่า หลักการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ว่านี้จะเน้นเรื่องของเหตุและผลเป็นหลักซึ่งสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ก็ต้องมีเหตุและผลที่ทำให้สามารถเกิดขึ้นมาได้นั่นเอง เราจึงเห็นว่าปริศนาความลับในอดีตหลายเรื่องถูกไขออกมาด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์

หลักการทางวิทยาศาสตร์กับการไขปริศนาความลับในอดีต

คนในยุคสมัยใหม่เมื่อมีวิวัฒนาการต่างๆ มากขึ้นก็ย่อมต้องกรแก้ปัญหาข้อสงสัยต่างๆ ที่อาจพบเจอมาตั้งแต่อดีตว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งหลักการที่สามารถพิสูจน์ปริศนาต่างๆ เหล่านั้นได้ก็คือหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่จะใช้เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องของปริศนาต่างๆ ให้กระจ่างแจ้ง เมื่อลองนึกย้อนเหตุการณ์ต่างๆ แล้วก็มีหลายเรื่องราวที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นปริศนาแต่ก็ถูกไขออกมาได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์พร้อมการค้นคว้าในหลายๆ ด้าน โดยปริศนาอันน่าสนใจของโลกที่ถูกไขออกมาได้ก็เช่น

  1. พีระมิดอียิปต์ – ในอดีตเคยมีข้อสงสัยว่าย้อนกลับไปราว 2,000 ปีก่อนพีระมิดที่สูงขนาดนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร การขนก้อนหินขึ้นไปทำได้อย่างไร จากการค้นคว้าวิจัยก็ทำให้พบว่าน่าจะเกิดจาก 2 กรณี คือ แรงงานทาสยกหินขึ้นบนล้อเลื่อนแล้วเทน้ำบนทรายเพื่อให้ลากได้ง่ายขึ้น อีกกรณีคือการขุดคลองเพื่อขนย้ายโดยการใช้น้ำเพื่อลดภาระ ใช้อุโมงค์ผันน้ำเพื่อให้หินเข้าไปยังแต่ละชั้นของตัวพีระมิด
  2. แท่งเสาเหล็กแห่งเดลี – แท่งเสาเหล็กอายุกว่า 1,600 ปีที่อินเดีย ตั้งตระหง่านมาอย่างยาวนานในพื้นที่เปิดโล่งแต่กลับไม่เป็นสนิมแม้แต่นิดเดียว แต่ก่อนเชื่อกันว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติ แต่ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ก็ได้พิสูจน์ว่า เสาที่ว่าเคลือบด้วยเหล็กที่มีฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบเกิดเป็นการป้องกันไม่ให้มีสนิมและการกัดกร่อน เป็นขั้นตอนการทำเหล็กอินเดียในสมัยโบราณ

สิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างง่ายๆ ที่ทำให้เราเห็นว่าเรื่องราวแห่งปริศนาต่างๆ ในอดีตที่ผ่านมาสามารถไขข้อข้องใจออกมาได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และยังมีเรื่องราวอื่นๆ อีกมากมายที่สามารถไขปริศนาที่ดูน่าฉงนให้เข้าใจได้ง่ายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เราคุ้นเคยกันทุกวันนี้