วิทยาศาสตร์เป็นองความรู้ที่ได้จากการสังเกตและค้นคว้าจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วจัดเข้าไปอย่างเป็นระเบียบ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของมนุษย์ หลายสิ่งมากมายที่มนุษย์สร้างขึ้นล้วนแต่มีปัจจัยมาจากวิทยาศาสตร์ทั้งหมด การกระทำของมนุษย์หลายอย่างก็เช่นเดียวกัน เช่นการเดิน การนั่ง การนอน เป็นต้น การเดินจะต้องอาศัยการทรงตัวที่มากกกว่า ทุกอิริยาบถล้วนแต่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งนั้น ล้างจาน ซักผ้า ถูบ้าน เก็บของ ทำของตก เช่นเดียวกันหรือบางคนอาจจะทำงานที่เกี่ยวกับการเสียดทาน แรงโน้มถ่วง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตออกมาให้เราได้ใช้กันก็จะเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวล้ำก้าวหน้ายิ่งขึ้น วิทยาศาสตร์จะแบ่งไปได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ถ้าเราต้องการจะเดินทางไปที่ไหนสักแห่ง โดยใช้ยานพาหนะ เครื่องบิน รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ เป็นต้น ทั้งนี้ทั้งหมดทั้งมวลของชีวิตประจำวันก็เป็นวิทยาศาสตร์เช่นกัน ในเรื่องของการแพทย์ก็ใช้ในเรื่องนี้เข้ามาช่วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการรักษาต่างๆ ยาที่ใช้ในการทางแพทย์ก็ต้องมีสูตรวิทยาศาสตร์