สิ่งที่ทำให้โลกใบนี้มีการพัฒนาอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันสิ่งหนึ่งต้องขอบคุณวงการวิทยาศาสตร์ที่ช่วยพัฒนาสิ่งต่างๆ ขึ้นมาจนเกิดเป็นความทันสมัย ทำให้คนในยุคหลังๆ ได้ใช้งานแต่สิ่งที่ดีๆ ทำให้เกิดความสะดวกสบาย ไม่ลำบากเหมือนการใช้ชีวิตในยุคก่อนๆ อย่างไรก็ตามเรื่องของวิทยาศาสตร์นั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าอะไรคือวิทยาศาสตร์ประเภทไหน และ 1 ในประเภทของวิทยาศาสตร์ที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่อาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ นั่นคือคำว่า วิทยาศาสตร์ประยุกต์

อาจจะยังมีข้อสงสัยกันอยู่ว่าจริงๆ แล้วคำว่า วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มันคืออะไร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ตามความหมายก็คือ สาขาทางวิทยาศาสตร์ประเภทหนึ่งที่มีการนำความรู้ทางด้านของวิทยาศาสตร์ไปใช้กับสิ่งต่างๆ ที่อาจจะเป็นปัญหาหรือเป็นความต้องการในขณะนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นความมีประโยชน์ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ สามารถต่อยอดได้ด้วยการนำความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มาสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์รูปแบบใหม่ๆ ซึ่งในอดีตนั้นก็มีนักวิทยาศาสตร์อยู่หลายคนที่ถูกเรียกให้เป็น นักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาทิ โทมัส อัลวา เอดิสัน, หลุยส์ ปาสเตอร์, ไมเคิ่ล ฟาราเดย์, กาลิเลโอ กาลิเลอิ และ 2 พี่น้องตระกูลไรท์ เป็นต้น ซึ่งโดยหลักๆ แล้วสาขาของวิทยาศาสตร์ประยุกต์จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ประกอบไปด้วย

  1. วิศวกรรมศาสตร์ – เป็นสาขาวิชาชีพพื้นฐานสำหรับการนำเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้บวกเพิ่มเข้าไปด้วยความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและทรัพยากรต่างๆ ทางกายภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ การก่อสร้าง การทำเครื่องจักร การติดตั้งระบบ เป็นต้น
  2. วิทยาการคอมพิวเตอร์ – เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของทฤษฎีการค้นคว้าเรื่องของการคำนวณสำหรับคอมพิวเตอร์ รวมถึงการประมวลผลด้านสารสนเทศ ทั้งซอฟต์แวร์, ฮาร์ดแวร์ และเครือข่าย เรียกง่ายๆ ว่าเป็นการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นหลัก
  3. วิทยาการสารสนเทศ – เรียกได้อีกชื่อว่า สารสนเทศศาสตร์ เป็นการศึกษาในด้านของทฤษฎีสารสนเทศเริ่มด้วยการรับรู้ การทำความเข้าใจ การวิเคราะห์ หรือการสังเคราะห์ การเก็บ การค้นคืน การสื่อสาร รวมถึงการสร้างสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เป็นการศึกษาที่ต้องประกอบกับการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วย
  4. วิทยาศาสตร์พุทธิปัญญา – หรือวิทยาการปัญญา เป็นการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของความคิดและความเฉียวฉลาด เป็นการศึกษาในหลายด้านๆ เอามารวมกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น อาทิ จิตชีววิทยา, มานุษวิทยา, ประสาทจิตวิทยา, วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

จริงๆ แล้ววิทยาศาสตร์ประยุกต์นั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใกล้ตัวเรามากๆ ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งไหนจะเป็นการเรียนรู้จากเรื่องราวประเภทใดเท่านั้นเอง ซึ่งต้องขอบคุณเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่ทำให้โลกนี้มีการพัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งรวมถึงมีโอกาสพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้อีกจริงๆ