เมื่อพูดถึงอาชีพด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ถือเป็นสายอาชีพที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ และเป็นอาชีพที่มีคสามต้องการสูงมากในตลาด ด้วยงานที่เกี่ยวข้องที่อาจจะได้ไปทำ เช่น การพัฒนาวิธีรักษาโรคมะเร็ง การถอนฟันของผู้คนด้วยการเจาะ วิธีการสร้างวิตามินหลายชนิดให้มีขนาดเล็กลง เป็นงานที่น่าสนใจเลยใช่ไหมล่ะ

นักวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (Biomedical scientist)

ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คุณจะต้องทำการทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับตัวอย่างเนื้อเยื่อ และของเหลวเพื่อช่วยแพทย์วินิจฉัยและรักษาโรค งานของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแผนกต่างๆของโรงพยาบาล ตัวอย่างเช่นคุณอาจทำงานกับการวิจัยทางการแพทย์เช่นโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน หรือโรคเอดส์ คัดกรองและตรวจสอบโรคต่างๆ

ผู้ร่วมวิจัยทางคลินิก (Clinical research associate)

เป็นอาชีพที่ดำเนินการทดลองทางคลินิก เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของยา ความเสี่ยง และผลประโยชน์เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยก่อนที่จะส่งมันออกไปสู่ตลาด ดังนั้นคุณจะได้ทำงานกับยาตัวใหม่ๆ และยาที่มีอยู่แล้วและมักจะถูกว่าจ้างโดย บริษัทยา หรือองค์กรวิจัยอสิระซึ่งทำงานในนามของบริษัทยา ปกติแล้วคุณจะมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการทดลองทางคลินิกตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ อาจมีการทดลองในมนุษย์ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง หรือในผู้ป่วยที่ติดโรค

นักชีวเคมีคลินิก (Clinical biochemistry)

ในฐานะนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ทำงานด้านชีวเคมีคลินิก คุณจะวิเคราะห์ตัวอย่างที่ได้จากเลือดของผู้ป่วยปัสสาวะหรือของเหลวในร่างกายอื่นๆ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยการจัดการและการรักษาโรค

ผู้เชี่ยวชาญด้านจีโนม (Genomicist)

คุณจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอื่นๆ เช่น แพทย์ เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับการวินิจฉัยและการรักษา และช่วยคาดการณ์ว่าสมาชิกครอบครัวคนอื่นหรือคนรุ่นต่อไปในอนาคตมีความเสี่ยงจากความผิดปกติหรือไม่

นักโลหิตวิทยา (Haematologist)

งานด้านโลหิตวิทยาคุณจะมีส่วนร่วมในการศึกษาเลือด เนื้อเยื่อ ทำงานเป็นทีมกับเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์และโลหิตวิทยาคนอื่นๆ จะต้องวินิจฉัยและตรวจสอบผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของเลือดเช่น โรคโลหิตจาง โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และฮีโมฟีเลีย

นักภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunologist)

งานด้านภูมิคุ้มกันวิทยา คุณจะช่วยวินิจฉัยตรวจสอบและรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันรวมถึง โรคภูมิแพ้ ความผิดปกติของภูมิต้านทาน (เช่นโรคไขข้ออักเสบ) ภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ ในกรณีที่ระบบภูมิคุ้มกันส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายไปหรือไม่ทำงานตามที่ควรจะเป็น

นักวิจัยด้านการแพทย์  (Research scientist)

ในฐานะนักวิทยาศาสตร์การวิจัยทางการแพทย์คุณจะวางแผนและดำเนินการทดลองเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ ต้องพัฒนาใหม่ หรือปรับปรุงที่มีอยู่ เพื่อสร้างยารักษาหรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆ มักจะได้ทำงานในศูนย์วิจัยที่มีความทันสมัย หรือในโรงพยาบาลชั้นนำ