galileoqewfgqggq

กาลิเลโอ กาลิเลอี หรือ (Galileo Galilei) ถูกขนาดนามว่า บิดาแห่งวิชาดาราศาสตร์ ตัวเค้าเองเกิดที่เมืองอิตาลี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2107 และได้เสียชีวิตในวันที่ 8 มกราคม 2185  และมีอายุอยู่ 77 ปี เค้าคือนักดนตรีที่มีชื่อโดยมารดาเป็นนักวิทยาศาสตร์ ด้วยเหตุนี้เค้าจริงมีแนวคิดที่แตกต่างโดยเค้าได้สร้างแนวคิดใหม่เกี่ยวกับวิยาศาสตร์ในยุคนั้นขึ้นมาใหม่ โดยยึดมั่นว่า ดาวเคราะห์น้อยหมุนรอบดวงอาทิตย์ โดยความเชื่อในส่วนนี้ได้เปลี่ยนความคิดในสมัยนั้น ซึ่งเชื่อกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งตอนนั้นก็ได้มีการสั่งความเกี่ยวกับความคิดนี้เขาจึงได้ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ขึ้นมา เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีของเค้าว่าถูกต้อง

wegwegg

เซอร์ไอแซก นิวตัน (Sir Isaac Newton) เค้าคือผู้ที่คิดค้นกฎของการเคลื่อนที่ และ กฎของแรงโน้มถ่วงของโลก นอกจากนี้เค้ายังมีความรู้รอบด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เล่นแร่แปรธาตุ และนักเทววิทยา ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความอัจฉริยะอันดันต้นๆของโลก ตัวเค้าเกิดวันที่ 25 ธันวาคม 1642 และเสียชีวิตด้วยอายุ 85 ปี ในวันที่ 20 มีนา 1727

louis-pfgqwgf

หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur) เค้าผู้ที่ชำนาญการในเรื่องเคมีและนักจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศส ความคิดของเค้าคนนี้ช่วยผู้คนมาอย่างมาก เพราเค้าคือผู้ที่คิดค้นวิธีรักษาโรคต่างๆ ยกตัวอย่างโรคพิษสุนัขบ้า และโรคแอนแทรกซ์ ที่สำคัญเค้าคนนี้คือผู้ที่คิดค้นวิธีพาสเจอร์ไรส์ เพื่อฆ่าเชื่อโรคและถนอมอาหารได้นานขึ้นอีกด้วย เค้าคือชาวฝรั่งเศส เกิดวันที่ 27 ธันวาคม 1822 เสียชีวิตลงในวัย 72 ปี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 1895

mariewegweg

มารี กูรี (Marie Curie) นักวิทยาศาสตร์ชาวโปแลนด์ เธอคนนี้คือหญิงเก่งแห่งยุคที่ในสมัยนั้นผู้หญิงมักจะไม่ได้การยอมรับในเรื่องของการศึกษาสักเท่าไร ที่สร้างชื่อให้เธอก็คือการที่ได้ค้นพบว่ารังสีเรเดียมที่สามารถยับยั้งการขยายตัวของโรคมะเร็งได้ในที่สุด ซึ่งทำให้เธอได้รับรางวัลโนเบลไปในที่สุด เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 1867 และเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ปี 1934 ด้วยวัย 66 ปี

wfffff

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันเชื้อสายยิวคนนี้มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เพราะเค้าผู้ที่คิดค้นทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ต่างๆมากมายและเป็นคนคิดระเบิดปรมาณูที่ทำให้เปลี่ยนหน้าสงครามในตอนนั้นไปอย่างถาวร และทฤษฎีที่อธิบายกฎแรงโน้มถ่วงในเชิงเรขาคณิต ตัวเค้าเกิด 14 มีนาคม ค.ศ. 1879 และได้เสียชีวิตในวันที่ 18 เมษายน ค.ศ.1955 รวม อายุ 78 ปี