เรียนรู้ประเภทของวิทยาศาสตร์ที่มีความสำคัญที่แตกต่างกัน

‘วิทยาศาสตร์’ เป็นอีกศาสตร์การเรียนรู้หนึ่ง ที่มีความสำคัญต่อโลก และการพัฒนาของมนุษย์เป็นอย่างสูง ศาสตร์นี้ว่าด้วยเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติทั้งมีชีวิต  – ปราศจากชีวิต อีกทั้งยังประมวลความรู้ในเชิงประจักษ์ ซึ่งเรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทของวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เองก็มีการแบ่งออกเป็นหลายประเภท สามารถแบ่งออกเป็นได้หลายระบบ ในแต่ละระบบล้วนมีเหตุผลรวมทั้งหลักเกณฑ์อันแตกต่างกัน แล้วถ้าลองนำมาจำแนกตามธรรมชาติของวิชาแล้วล่ะก็ จะสามารถจำแนกได้เป็น 3 สาขา ได้แก่… กายภาพ ชีวภาพ สังคม วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู้ – ศึกษา สิ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติรวมทั้งปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นในโลกและจักรวาล ของสิ่งไม่มีชีวิต ยกตัวอย่างเช่น ฟิสิกส์ , ดาราศาสตร์ , เคมี , ธรณีวิทยา คณิตศาสตร์ เป็นต้น วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู้ – ศึกษา สิ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติรวมทั้งปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกในโลกและจักรวาล ของสิ่งมีชีวิต ยกตัวอย่างเช่น ชีววิทยา , สัตว์วิทยา เป็นต้น วิทยาศาสตร์สังคม เรียนรู้ – […]

เทคโนโลยีของ NASA ที่มีความสำคัญต่อชีวิตของเรา

เทคโนโลยีของ NASA ที่มีความสำคัญต่อชีวิตของเรา

องค์กร ‘NASA’ เป็นองค์กรวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ส่วนใหญ่แล้วจะทุ่มทุนสร้างเพื่องานนอกโลกในการสำรวจอวกาศโดยเฉพาะ โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จนกระทั่งกลายเป็นตำนาน คือโครงการยานสำรวจ Apollo ถึงแม้องค์กร ‘NASA’ จะเป็นองค์กรอวกาศ แต่ความจริงแล้วบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเราที่พบเจอในชีวิตประจำวัน มันมีจุดกำเนิดมาจากองค์กร ‘NASA’ นี่เอง อาหารแช่แข็งและอาหารแห้ง ในอดีตนี่คือการค้นพบครั้งสุดยอด เนื่องจากทางยานอวกาศจำเป็นต้องลดน้ำหนักสิ่งของที่นำไปด้วยให้เหลือน้อยที่สุด หนึ่งในนั้นก็คืออาหารซึ่งมีความสำคัญในการอยู่รอดของมนุษย์ อาหารแช่แข็งและอาหารแห้งเหล่านั้น ยังคงเก็บรักษาสารอาหารได้ถึง 98% จากของเดิม และมีน้ำหนักลดเหลือแค่ 20% เท่านั้น คอมพิวเตอร์ไมโครชิพ คอมพิวเตอร์สมองกลจากเดิมมีขนาดใหญ่ ต้องลดย่อขนาดลงมาให้อยู่ในรูปแบบสามารถพกพาไปไหนมาไปไหนได้ เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งซึ่งองค์กร NASA สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นระบบในการสื่อสารระหว่างโลกกับอวกาศ เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีภายใต้พื้นที่อันจำกัด ต่อมาคอมพิวเตอร์ไมโครชิพนี้ ได้เข้ามามีบทบาทกับเครื่องมือที่ใช้บนโลกหลายต่อหลายอย่าง และ Smartphone ก็คือหนึ่งในนั้น ฟันสวย สิ่งที่หลายๆคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน นั่นคือ NASA เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรม “เหล็กดัดฟัน” การดัดฟันในอดีตจำเป็นต้องใส่เครื่องมือครอบปากขนาดใหญ่โต แต่ต่อมาเมื่อ NASA ได้สร้างจรวด และในขั้นตอนปล่อยจรวจนั้นมันจะต้องปลดออกเป็นปล้องๆก่อนจะขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ก็ต้องอาศัยความสามารถของเหล็กชนิดหนึ่ง ซึ่งมีชื่อว่า “Nitinol” ซึ่งทนทานต่อความร้อนได้ดี อีกทั้งยังสามารถดัดตามรูปร่างต้องการได้ ทำให้ทุกวันนี้ “Nitinol”กลายมาเป็นส่วนผสมสำคัญของเหล็กดัดฟันแบบโปร่งใสนั่นเอง […]

ความสำคัญของวิทยาศาสตร์ทางการทหาร

ความสำคัญของวิทยาศาสตร์ทางการทหาร

วิทยาศาสตร์การทหาร (Military science) ชื่อบอกโดยตรงแล้วว่าเป็นการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการทหาร เพื่อนำไปใช้พัฒนาอาวุธและระบบรักษาความปลอดภัยของประเทศ แต่หลัก ๆ มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษา ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจของประเทศ และต่างประเทศ ด้านจิตวิทยา วิเคราะห์ความเสี่ยงของสังคม การปฏิบัติภารกิจ งานเทคโนโลยี และการศึกษากลยุทธในการทำสงคราม ทั้งหมดเพื่อความได้เปรียบทางการทหารที่ต้องคอยขัดเกลาให้มีความทันสมัย และพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุดในยามฉุกเฉินเฉิน นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาวุธ ยุทโธปกรณ์ และกระบวนการฝึกทหาร รวมถึงการรู้ค้นคว้าความสามารถของฝ่ายศัตรูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคในข่าวกรอง ซึ่งเป็นการศึกษาและพัฒนาให้กองทัพมีความทันสมัยไปตามยุคสมัย เพื่อพร้อมในการใช้งานได้ทั้งยามสงบ และภาวะสงคราม  ในสมัยก่อนมีการเริ่มใช้คำว่าวิทยาศาสตร์การทหารตั้งแต่ในช่วงยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม แต่มีหลักฐานย้อนกลับไปได้ถึงยุคสงครามเปอร์เซีย ที่เรียกกันแต่เดิมว่าศาสตร์แห่งสงคราม (Art of War) ในขณะเดียวกันก็ปรากฏขึ้นที่ประเทศจีนที่เขียนโดยซุนวู ในหนังสือเหล่านี้อธิบายถึงการสงครามแบบจริงจัง ที่จะช่วยชี้สถานการณ์ระหว่างความเป็นและความตาย ซึ่งภายในเต็มไปด้วยกลอุบายที่จะใช้หลอกหล่อศัตรู ที่จะช่วยชิงความได้เปรียบกลับคืนมา ในขณะที่ทางโรมันนี้ก็มีหนังสือเป็นของตัวเองเช่นเดียวกันชื่อ วิชาการทหาร (Military Affairs)อธิบายถึงพลังอำนาจของกองทัพโรม ที่ใช้ความมีระเบียบวินัยเป็นศูนย์กลางความแข็งแกร่งของกองทัพ รวมถึงการจัดการต่าง ๆ ภายในกองทัพ โดยปัจจุบันยังมีแนวคิดเหล่านี้มาใช้ในผู้นำทางการทหารของหลายประเทศในยุโรป ซึ่งอาจมีปรับเปลี่ยนไปทันตามยุคสมัย จนภายหลังปืนกล และปืนใหญ่ได้เข้ามามีบทบาทในสงครามทำให้ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธกันแทบทั้งหมด จนหลายประเทศเริ่มหันมาแข่งกันพัฒนาเทคโนโลยีการทหารเพื่อให้ได้อาวุธที่ดีกว่าศัตรู หรือหาจุด่อนของศัตรู เช่นจะทำอย่างไรให้ใช้วัสดุในการสร้างปืน 1 กระบอกให้น้อยสุด หรือจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีกว่าเดิม ยกตัวอย่างเช่นในกองทัพนาซีเยอร์มัน […]

วิทยาศาสตร์ส่งเสริมการขยายพันธุ์ต้นไม้

การขยายพันธุ์พืช คือ วิธีการอันทำให้เกิดการเพิ่มจำนวนต้นไม้และพืชต่างๆให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยมีจุดประสงค์เพื่อดำรงสายพันธุ์ต้นไม้พืชชนิดต่างๆ ไม่ให้สูญพันธุ์  ต้นไม้กับพืชเป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีความจำเป็นต่อทุกชีวิตบนโลก อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญ ในการปรับสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนดิน ทำให้น้ำและอากาศบริสุทธิ์ นอกจากนี้ยังเป็นทั้งอาหาร , ยารักษาโรค , เชื้อเพลิง ตลอดจนนำมาสร้างเป็นที่อยู่อาศัย แต่มนุษย์บางกลุ่มกลับเอาแต่ตักตวงผลประโยชน์จากธรรมชาติ เป็นแต่ผู้ทำลาย ไม่ใช่ผู้สร้าง อาจส่งผลให้ต้นไม้รวมทั้งพืชต่างๆ สูญหายไปจากโลกในสักวัน เพราะฉะนั้นการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาช่วยในการส่งเสริมการขยายพันธุ์ต้นไม้ จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก อย่างเช่น การจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาช่วยเหลือพืชต้นไม้ซึ่งกำลังเผชิญหน้าการสูญพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์ด้านพฤกษศาสตร์จากทั่วโลกได้พยายามหาทางแก้ปัญหาอย่างเต็มกำลัง รวมทั้งการอนุรักษ์พืชหายากและพืชที่ถูกคุกคามให้อยู่รอดต่อไป นักวิจัยจาก University of Cambridge ประเทศอังกฤษ ก็ออกมาย้ำว่า เครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์จากทั่วโลกเป็น สิ่งดีที่สุดเพื่อช่วยรักษาพืชอันใกล้สูญพันธุ์ คราวนี้เรามาดูเรื่องราวของ นักพฤกษศาสตร์ที่มีนามว่า Steve Perlman เขาทำงานอนุรักษ์พันธุ์พืช ในฮาวายมานานกว่า 40 ปีแล้ว เขานี่แหละเป็นผู้ริเริ่มไต่เชือกจากหน้าผาสูงชัน เพื่อเก็บพันธุ์พืชหายาก เพราะต้องการผสมเกสรพร้อมเอาเมล็ดพันธุ์ออกมาขยายพันธุ์ แน่นอนว่าการทำงานเสี่ยงขนาดนี้สามารถเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ แต่เขาก็บอกว่า เขารู้สึกเห็นผลของความความพยายามเมื่อเห็นพันธุ์พืชนั้นสามารถเจริญเติบโตอยู่ต่อไปได้ Steve Perlman  ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง กับการนำพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ […]

วิทยาศาสตร์ทำให้เข้าใจความสำคัญของดวงดาวต่างๆ

วิชาดาราศาสตร์ เป็นวิชาอีกแขนงหนึ่งของ วิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีความเก่าแก่เป็นอย่างมาก จากการร่ำเรียนวิชานี้ในอดีต ก็ได้สืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบัน นักดาราศาสตร์ในสมัยโบราณอาศัยการสังเกตการณ์ดวงดาวบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน และวัตถุทางดาราศาสตร์หลายชนิด ก็มีการถูกค้นพบตามยุคสมัยอยู่เรื่อยๆ ในสมัยโบราณผู้คนได้ยุคนั้นได้นำวิชาดาราศาสตร์มาใช้ประโยชน์ โดยนำมากำหนดวันที่ต่างๆ และใช้ในการเดินทาง ซึ่งสังเกตทิศทางจากดวงดาวบนท้องฟ้า เนื่องจากสมัยก่อนไม่มีแผนที่อย่าง Google Map หรือตึกรามบ้านช่องให้สังเกต โดยศาสตร์วิชาความรู้ในแขนงนี้ มีต้นกำเนิดมาจาก เมโสโปเตเมีย , กรีก , อียิปต์ และในสมัยนั้นก็ได้มีการประดิษฐ์กล้องส่องดูดาวขึ้นมาอีกด้วย แสดงให้เห็นว่าผู้คนในยุคนั้นให้ความสำคัญกับการศึกษาดาวและท้องฟ้ามากแค่ไหน โดยเฉพาะในสมัยที่กรีกมีความเจริญรุ่งเรือง ก็ได้มีการถือกำเนิดนักปราชญ์ชื่อดังผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ของชาวกรีกอย่าง ‘อริสโตเติล’ เขาก็มีความสนใจในวิชาดาราศาสตร์ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ 1 ในนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังของโลกอย่าง กาลิเลโอ ก็ให้ความสำคัญกับวิชาดาราศาสตร์เป็นอย่างมาก ทำให้เกิดการแบ่งสาขาวิชาดาราศาสตร์ออกเป็น 2 สาขาใหญ่ๆด้วยกัน ได้แก่ ดาราศาสตร์เชิงทฤษฎี และดาราศาสตร์เชิงสังเกตการณ์  โดยมีความแตกต่างกัน ดังนี้ ดาราศาสตร์เชิงทฤษฎี การศึกษาดาราศาสตร์จากการใช้เครื่องมือในการศึกษาพร้อมทำการทดลอง เป็นการจำลองจากเครื่องไม้ที่สร้างขึ้นมา รวมทั้งเป็นการรวมกลุ่มของนักวิทยาศาสตร์ที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับเรื่องของเชิงทฤษฎี เพื่อทำการหาข้อหักล้าง รวมทั้งตอบข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ยกตัวอย่างเช่น การพองตัวของจักรวาล , หลุมดำ , […]

วิทยาศาสตร์ความล้ำสมัยที่ใช้ในอวกาศ

วิทยาศาสตร์ความล้ำสมัยที่ใช้ในอวกาศ

เทคโนโลยีอวกาศ เกิดจากการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานเข้ากับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมนุษย์ใช้ในการสำรวจอวกาศหรือใช้ศึกษาโลกจากอวกาศ รวมทั้งศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเอกภพ การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศตั้งแต่สมัยยุคบุกเบิกการเดินทางออกไปนอกโลก จวบจนถึงปัจจุบันนี้ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของมนุษย์ ในการพยายามเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง โดยใช้ความรู้ทางฟิสิกส์กับเคมี เพื่อทำการออกแบบไปจนถึงการสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยเสาะหาความรู้อันไม่มีที่สิ้นสุด เทคโนโลยีที่จัดเป็นเทคโนโลยีอวกาศ เช่น ดาวเทียม , จรวด ,ยานอวกาศ , สถานีอวกาศ , สถานีควบคุมดาวเทียม และอุปกรณ์เพื่อการใช้ชีวิตของนักบินอวกาศ วิทยาศาสตร์ความล้ำสมัยที่ใช้ในอวกาศ ปี 2017 ยานส่งเสบียงไร้คนขับของจีน เมษายน 2017 ภายหลังจากจีนได้ส่งสถานีอวกาศ ‘เทียนกง 2’ ขึ้นไปสู่อวกาศ ในขณะเดียวกัน ‘เทียนกง1’ ก็กำลังจะร่วงหล่นลงสู่โลก จีนก็ได้สร้างยานรุ่นใหม่พร้อมตั้งชื่อว่า ‘เทียนโจ่ว’ โดยมีหน้าที่ส่งของขึ้นสู่สถานีอวกาศ ในเดือนพฤศจิกายน ยานเฉินโจ่ว ของจีนได้เดินทางกลับสู่โลก หลังจากขึ้นไปส่งนักบินอวกาศ 3 คนของจีน ขึ้นไปบนสถานีอวกาศ เทียนกง2 เมื่อเดือนที่ผ่านมา ซึ่งยานได้ลงจอดด้วยระบบร่มชูชีพ และการส่งเทียนโจ่วขึ้นไปในครั้งนี้ ก็เป็นภารกิจการขึ้นสู่อวกาศครั้งสำคัญของจีน เนื่องจาก เทียนโจ่ว จะได้แสดงความสามารถ demonstrate […]

เตรียมตัวก่อนเรียนวิทยาศาสตร์เคล็ดลับในการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์เคล็ดลับ

วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นหนึ่งในวิชาหลักที่นักเรียนทุกคนจำเป็นต้องเรียน เนื่องจากวิทยาศาสตร์เป็นวิชาสำคัญ และเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราคนอยู่เสมอ แต่อย่างไรก็ตามมันเป็นวิชาที่มีเนื้อหาและการท่องจำค่อนข้างเยอะ ทำให้ผู้เรียนบางคนเกิดการความท้อแท้ และเลิกสนใจวิชานี้ไปโดยปริยาย แต่วันนี้เรามีตัวช่วยดีๆซึ่งจะทำให้การเรียนวิชานี้ง่ายต่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทำความรู้จักกับรากศัพท์ การเรียนวิทยาศาสตร์จะต้องมีการท่องจำ ‘ชื่อเฉพาะ’ โดยเฉพาะในวิชาชีววิทยา ซึ่งหลายๆคนไม่ชอบเพราะมันจำยาก แต่ถ้าหากได้ลองศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับรากศัพท์แล้วล่ะก็ การจำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ก็จะไม่ใช่ปวดหัวอีกต่อไป เพราะผู้เรียนจะสามารถจำคำศัพท์ ถูกต้องเป็นกลุ่มๆ นอกจากนี้เวลาสอบถ้าเจอคำศัพท์บางตัวที่ไม่รู้ก็จะสามารถเดาได้จากรากศัพท์อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น คำว่า ‘derm’ แปลว่าผิวหนัง ทุกศัพท์ที่มีคำนี้เป็นรากศัพท์ก็แปลว่ามีความเกี่ยวข้องกับผิวหนัง เช่น Dermis = ชั้นหนังแท้ , Epidermis = ชั้นหนังกำพร้า , Ectoderm = เนื้อเยื่อชั้นนอกสุดของตัวอ่อน เป็นต้น หมั่นตั้งข้อสงสัยและตั้งสมมติฐาน การเรียนวิทยาศาสตร์ให้ดี ผู้เรียนจำเป็นต้องฝึกตั้งคำถามในสิ่งที่เรียนเสมอๆ เพราะการได้ฝึกตั้งคำถามอย่างเป็นประจำจะช่วยทำให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีการเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้มากขึ้น ส่งผลให้มองเห็นภาพรวมของการเรียนวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น และการเรียนวิทยาศาสตร์ก็ย่อมจะดีขึ้นไปด้วย จินตนาการอันโลดเล่น ฝึกจินตนาการในเรื่องราวต่างๆที่ไม่เคยมีสอนในห้องเรียน เช่นการคำถามกับตัวเองว่า ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ แล้วต่อไปจะเป็นอย่างไร การจินตนาการแบบนี้ จะช่วยทำให้สมองได้ฝึกแก้ปัญหาบนพื้นฐานของหลักการทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้อาจนำไปสู่คำถามทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนก็เป็นได้ ศึกษาอย่างเจาะลึกให้รู้ถึงที่มาของสูตร นักเรียนหลายคน มักท้อแท้ไปกับการเรียนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะในวิชาฟิสิกส์ […]

ไขปริศนาความลับในอดีตด้วยวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน

พีระมิดอียิปต์

ในอดีตยุคที่มนุษย์ยังไม่มีวิวัฒนาการต่างๆ มากมายเหมือนสมัยนี้เวลามีการก่อสร้างหรือสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เกิดขึ้นก็มักจะเกิดขึ้นในเฉพาะกลุ่มคนที่มีอารยะธรรมน่าสนใจ เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่สร้างการเรียนรู้ให้กับคนในยุคนั้นๆ ได้สืบทอดมาจนปัจจุบันจนทำให้หลายสิ่งกว่าจะไขความลับหรือปริศนาต่างๆ ได้ต้องใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าอยู่เป็นหลายปี ซึ่งวิธีการไขปริศนาหรือความลับดังกล่าวนั้นได้ก็มาจากหลักการสมัยใหม่ที่เราเรียกกันว่า หลักการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ว่านี้

การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน

ชีวิตของเราที่ดำเนินไปอยู่ในทุกวันนี้รอบตัวเราล้วนแล้วแต่มีเรื่องของวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้นเพียงแต่เราอาจไมได้สังเกตหรือไม่ได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราทำในแต่ละวันมีเรื่องของวิทยาศาสตร์ประเภทใดบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง วิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ มีข้อเท็จจริงต่างๆ ชัดเจน ทำให้เราสามารถรู้รายละเอียดต่างๆ เป็นการตอบคำถามได้อย่างมีเหตุและผล ดังนั้นหลักทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือที่สุด อย่างไรก็ตามหากให้ลองยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์กับชีวิต

Food Science การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์กับอาหาร

Food Science

ตามความรู้สึกของคนทั่วไปมักจะมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ต้องมีการทดลอง มีการหาข้อเท็จจริงมีการตั้งสมมุติฐาน หาผลการทดลองที่ได้รับ และอื่นๆ อีกมากมายจนทำให้คนจำนวนมากไม่ค่อยมีใครชื่นชอบเกี่ยวกับความวุ่นวานในด้านวิทยาศาสตร์เท่าไหร่นัก เอาเข้าจริงวิทยาศาสตร์มันก็เป็นอ่างที่คนอื่นเขาว่าคือต้องมีขั้นตอนรายละเอียดต่างๆ ที่เป็นข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นจึงจะถูกเรียกว่า วิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตามในทุกวันที่เราใช้ชีวิตกันอยู่นี้เราอาจไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าวิทยา