เรียนรู้ประเภทของวิทยาศาสตร์ที่มีความสำคัญที่แตกต่างกัน

‘วิทยาศาสตร์’ เป็นอีกศาสตร์การเรียนรู้หนึ่ง ที่มีความสำคัญต่อโลก และการพัฒนาของมนุษย์เป็นอย่างสูง ศาสตร์นี้ว่าด้วยเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติทั้งมีชีวิต  – ปราศจากชีวิต อีกทั้งยังประมวลความรู้ในเชิงประจักษ์ ซึ่งเรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทของวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เองก็มีการแบ่งออกเป็นหลายประเภท สามารถแบ่งออกเป็นได้หลายระบบ ในแต่ละระบบล้วนมีเหตุผลรวมทั้งหลักเกณฑ์อันแตกต่างกัน แล้วถ้าลองนำมาจำแนกตามธรรมชาติของวิชาแล้วล่ะก็ จะสามารถจำแนกได้เป็น 3 สาขา ได้แก่… กายภาพ ชีวภาพ สังคม วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู้ – ศึกษา สิ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติรวมทั้งปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นในโลกและจักรวาล ของสิ่งไม่มีชีวิต ยกตัวอย่างเช่น ฟิสิกส์ , ดาราศาสตร์ , เคมี , ธรณีวิทยา คณิตศาสตร์ เป็นต้น วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู้ – ศึกษา สิ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติรวมทั้งปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกในโลกและจักรวาล ของสิ่งมีชีวิต ยกตัวอย่างเช่น ชีววิทยา , สัตว์วิทยา เป็นต้น วิทยาศาสตร์สังคม เรียนรู้ – […]

เทคโนโลยีของ NASA ที่มีความสำคัญต่อชีวิตของเรา

เทคโนโลยีของ NASA ที่มีความสำคัญต่อชีวิตของเรา

องค์กร ‘NASA’ เป็นองค์กรวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ส่วนใหญ่แล้วจะทุ่มทุนสร้างเพื่องานนอกโลกในการสำรวจอวกาศโดยเฉพาะ โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จนกระทั่งกลายเป็นตำนาน คือโครงการยานสำรวจ Apollo ถึงแม้องค์กร ‘NASA’ จะเป็นองค์กรอวกาศ แต่ความจริงแล้วบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเราที่พบเจอในชีวิตประจำวัน มันมีจุดกำเนิดมาจากองค์กร ‘NASA’ นี่เอง อาหารแช่แข็งและอาหารแห้ง ในอดีตนี่คือการค้นพบครั้งสุดยอด เนื่องจากทางยานอวกาศจำเป็นต้องลดน้ำหนักสิ่งของที่นำไปด้วยให้เหลือน้อยที่สุด หนึ่งในนั้นก็คืออาหารซึ่งมีความสำคัญในการอยู่รอดของมนุษย์ อาหารแช่แข็งและอาหารแห้งเหล่านั้น ยังคงเก็บรักษาสารอาหารได้ถึง 98% จากของเดิม และมีน้ำหนักลดเหลือแค่ 20% เท่านั้น คอมพิวเตอร์ไมโครชิพ คอมพิวเตอร์สมองกลจากเดิมมีขนาดใหญ่ ต้องลดย่อขนาดลงมาให้อยู่ในรูปแบบสามารถพกพาไปไหนมาไปไหนได้ เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งซึ่งองค์กร NASA สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นระบบในการสื่อสารระหว่างโลกกับอวกาศ เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีภายใต้พื้นที่อันจำกัด ต่อมาคอมพิวเตอร์ไมโครชิพนี้ ได้เข้ามามีบทบาทกับเครื่องมือที่ใช้บนโลกหลายต่อหลายอย่าง และ Smartphone ก็คือหนึ่งในนั้น ฟันสวย สิ่งที่หลายๆคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน นั่นคือ NASA เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรม “เหล็กดัดฟัน” การดัดฟันในอดีตจำเป็นต้องใส่เครื่องมือครอบปากขนาดใหญ่โต แต่ต่อมาเมื่อ NASA ได้สร้างจรวด และในขั้นตอนปล่อยจรวจนั้นมันจะต้องปลดออกเป็นปล้องๆก่อนจะขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ก็ต้องอาศัยความสามารถของเหล็กชนิดหนึ่ง ซึ่งมีชื่อว่า “Nitinol” ซึ่งทนทานต่อความร้อนได้ดี อีกทั้งยังสามารถดัดตามรูปร่างต้องการได้ ทำให้ทุกวันนี้ “Nitinol”กลายมาเป็นส่วนผสมสำคัญของเหล็กดัดฟันแบบโปร่งใสนั่นเอง […]