ความสำคัญของวิทยาศาสตร์ทางการทหาร

วิทยาศาสตร์การทหาร (Military science) ชื่อบอกโดยตรงแล้วว่าเป็นการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการทหาร เพื่อนำไปใช้พัฒนาอาวุธและระบบรักษาความปลอดภัยของประเทศ แต่หลัก ๆ มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษา ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจของประเทศ และต่างประเทศ ด้านจิตวิทยา วิเคราะห์ความเสี่ยงของสังคม การปฏิบัติภารกิจ งานเทคโนโลยี และการศึกษากลยุทธในการทำสงคราม ทั้งหมดเพื่อความได้เปรียบทางการทหารที่ต้องคอยขัดเกลาให้มีความทันสมัย และพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุดในยามฉุกเฉินเฉิน

นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาวุธ ยุทโธปกรณ์ และกระบวนการฝึกทหาร รวมถึงการรู้ค้นคว้าความสามารถของฝ่ายศัตรูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคในข่าวกรอง ซึ่งเป็นการศึกษาและพัฒนาให้กองทัพมีความทันสมัยไปตามยุคสมัย เพื่อพร้อมในการใช้งานได้ทั้งยามสงบ และภาวะสงคราม  ในสมัยก่อนมีการเริ่มใช้คำว่าวิทยาศาสตร์การทหารตั้งแต่ในช่วงยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม แต่มีหลักฐานย้อนกลับไปได้ถึงยุคสงครามเปอร์เซีย ที่เรียกกันแต่เดิมว่าศาสตร์แห่งสงคราม (Art of War) ในขณะเดียวกันก็ปรากฏขึ้นที่ประเทศจีนที่เขียนโดยซุนวู ในหนังสือเหล่านี้อธิบายถึงการสงครามแบบจริงจัง ที่จะช่วยชี้สถานการณ์ระหว่างความเป็นและความตาย ซึ่งภายในเต็มไปด้วยกลอุบายที่จะใช้หลอกหล่อศัตรู ที่จะช่วยชิงความได้เปรียบกลับคืนมา

ในขณะที่ทางโรมันนี้ก็มีหนังสือเป็นของตัวเองเช่นเดียวกันชื่อ วิชาการทหาร (Military Affairs)อธิบายถึงพลังอำนาจของกองทัพโรม ที่ใช้ความมีระเบียบวินัยเป็นศูนย์กลางความแข็งแกร่งของกองทัพ รวมถึงการจัดการต่าง ๆ ภายในกองทัพ โดยปัจจุบันยังมีแนวคิดเหล่านี้มาใช้ในผู้นำทางการทหารของหลายประเทศในยุโรป ซึ่งอาจมีปรับเปลี่ยนไปทันตามยุคสมัย จนภายหลังปืนกล และปืนใหญ่ได้เข้ามามีบทบาทในสงครามทำให้ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธกันแทบทั้งหมด จนหลายประเทศเริ่มหันมาแข่งกันพัฒนาเทคโนโลยีการทหารเพื่อให้ได้อาวุธที่ดีกว่าศัตรู หรือหาจุด่อนของศัตรู เช่นจะทำอย่างไรให้ใช้วัสดุในการสร้างปืน 1 กระบอกให้น้อยสุด หรือจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีกว่าเดิม ยกตัวอย่างเช่นในกองทัพนาซีเยอร์มัน ได้คิดค้นยางเทียม และน้ำมันทดแทนขึ้น เพื่อลดภาระในการน้ำเข้าสินค้าประเภทปิโตเลียม และยางพารา

ความสำคัญของวิชาการหารเหล่านี้ ยังมีส่วนช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานได้มีระบบ และระเบียบการ อย่างเช่นในหน่วยข่าวกรองที่เป็นหนึ่งในสาขาวิทยาศาสตร์การทหาร เป็นส่วนที่เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจตามสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งที่รวบรวมได้ ว่าจะทำอย่างไรต่อไป หรือจะเป็นการขนส่ง ที่จะเป็นการผสมระหว่างความมีระเบียบ และหลักของวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อที่จะทำการขนเสบียงได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และรู้หรือไม่ว่าในวิชาการทหารนั้น มีสาขามากกว่า 93 อย่างเชียวนะ