วิทยาศาสตร์การกีฬา กับประโยชน์ที่ไม่ควรมองข้าม

วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport science) เป็นศาสตร์ที่ได้จากการเรียนรู้ และ ค้นคว้าผลของการมีส่วนร่วมกันของการเล่นกีฬา การแข่งขันกีฬา และการออกกำลังทั่วไป โดยมีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาร่วมกับเทคนิคเฉพระทาง เพื่อใช้ในการเพิ่มศักยภาพทางร่างกายให้กับนักกีฬา ดึงความสามารถของนักกีฬาเองให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ โดยอาศัยประโยชน์จากวิชาสรีระวิทยา จิตวิทยา และสังคมวิทยา วิทยาศาสตร์การกีฬาคือการรวมเอาวิชาสาขาต่างๆ หรือ “สหวิทยาการ” ที่มีมีประโยชน์ในการพัฒนานักกีฬา อาทิ สรีรวิทยาการกีฬา , จิตวิทยาการกีฬา,  สังคมวิทยาการกีฬา , เวชศาสตร์การกีฬา, โภชนาการการกีฬา , เทคโนโลยีการกีฬา , วิทยาการวิธีทางกีฬา และวิทยาการการจัดการการกีฬา โดยนำหลักวิชาต่างๆ มาพัฒนานักกีฬาทั้งในด้านการออกกำลังที่ถูกต้อง การเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง[…]

ชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นโดยประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการใช้ชีวิตประจำวันในปัจจุบันมักจะเกิดปัญหา หรือข้อสงสัยเราสามารถที่หาเหตุผลเพื่อจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์ได้โดยมีขั้นตอนในการคิดแบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการช่วยแก้ไขเรื่องราวต่างๆ ดั้งต่อไปนี้ การใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ปัญหาในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน แบบมีขั้นตอนซึ่งจะทำให้บุคคลนั้นๆมีการแก้ปัญหาที่สามารถที่จะพอสิ่งๆใหม่ๆเพื่อน้ำไปสู่การใช้ชีวิตที่ดีมีคุณภาพและแก้ปัญหาในชีวิตที่เข้ามาได้ง่ายขึ้น วิทยาศาสตร์ สามารถสร้างคนให้มีกระบวนการคิดที่มีหลักเหตุผลไม่งมงายในส่งที่ไร้สาระ โดยแนวทางการคิดแบบวิทยาศาสตร์นั้นสามารถปรับเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในการแก้ปัญหาโดยการสังเกต การจดจำบันทึกและแปนความ การพยากรณ์ คนที่มีแนวคิดแบบนี้ส่วนมากจะเป็นคนที่มีเหตุผล จะไม่ค่อยเชื่อถือโชคลางหลงงมงาย ปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยวิทยาศาสตร์ซึ่งมีผลกับมนุษย์ไปจนตลอดชีวิต ซึ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีในปัจจุบันได้แก่ รถยนต์พาหนะที่ใช้เดินทางของมนุษย์ที่มีการวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน ช่วยให้คนเรานั้นมีความสบายและรวดเร็วในการเดินทางไปที่ไกลออกไปปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยเราได้ในหลายๆทาง ซึ่งรวมไปถึงอาหารการกินได้รู้จักวิธีที่ทำให้อาหารไม่บูด เครื่องนุ่งห่มได้รู้จักกับสีย้อมผ้าการนำผ้ามาใช้ประโยชน์ในแบบต่างๆ ในเรื่องของการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยให้ลดการเสียชีวิตของมนุษย์และอาการป่วยต่างๆที่สามารถรักษาได้ รู้ถึงการบริโภคที่ดีขึ้น รวมไปถึงที่อยู่อาศัยที่มีความสะดวกสบายทำให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีตอบสนองความเป็นอยู่ของบุคคลได้ทุกรูปแบบ

วิทยาศาสตร์เป็นส่วนร่วมในชีวิตประจำวันของมนุษย์

วิทยาศาสตร์เป็นองความรู้ที่ได้จากการสังเกตและค้นคว้าจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วจัดเข้าไปอย่างเป็นระเบียบ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของมนุษย์ หลายสิ่งมากมายที่มนุษย์สร้างขึ้นล้วนแต่มีปัจจัยมาจากวิทยาศาสตร์ทั้งหมด การกระทำของมนุษย์หลายอย่างก็เช่นเดียวกัน เช่นการเดิน การนั่ง การนอน เป็นต้น การเดินจะต้องอาศัยการทรงตัวที่มากกกว่า ทุกอิริยาบถล้วนแต่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งนั้น ล้างจาน ซักผ้า ถูบ้าน เก็บของ ทำของตก เช่นเดียวกันหรือบางคนอาจจะทำงานที่เกี่ยวกับการเสียดทาน แรงโน้มถ่วง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตออกมาให้เราได้ใช้กันก็จะเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวล้ำก้าวหน้ายิ่งขึ้น วิทยาศาสตร์จะแบ่งไปได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ถ้าเราต้องการจะเดินทางไปที่ไหนสักแห่ง โดยใช้ยานพาหนะ เครื่องบิน รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ เป็นต้น ทั้งนี้ทั้งหมดทั้งมวลของชีวิตประจำวันก็เป็นวิทยาศาสตร์เช่นกัน ในเรื่องของการแพทย์ก็ใช้ในเรื่องนี้เข้ามาช่วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการรักษาต่างๆ ยาที่ใช้ในการทางแพทย์ก็ต้องมีสูตรวิทยาศาสตร์เช่น ในตัวของเราก็จะมีกระแสไฟฟ้าสถิตเช่นกัน บางคนน้อยบางคนก็มากไม่เท่ากัน ภายในระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ จะมีการไหลเวียนของเลือดไปทั่วทั้งร่างกาย[…]